ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดส่ง นิตยสาร สสวท.
   
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ งานบริการห้องสมุด โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ เรื่อง การจัดส่ง นิตยสาร สสวท. ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แก่คณะครูและนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทั่วประเทศ พร้อมได้จัดส่งนิตยวาร สสวท. ให้ห้องสมุดของโรงเรียน นั้น ในการนี้ สสวท. ได้ดำเนินการจัดทำนิตยสาร สสวท ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อให้บริการทั่วประเทศสามารถดาวโหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ สสวท. http://www.ipst.ac.th/ ตั้งแต่ฉบับที่ ๑๘๐ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถเข้าอ่านนิตยสารในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มกราคม. 2556