ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโคยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   
 
   

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่องรายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับ ที่มีที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1000 กลุ่ม สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 

ผู้วิจัย  หยาดอรุณ ชาติสมบูรณ์

โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1

(บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2565