ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชื่อเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปีการศึกษา 2562
   
 
   

ชื่อเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปีการศึกษา 2562

ผู้วิจัย นางภาวินี อำนวย

ปีที่ทำการวิจัย 2562

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 มกราคม. 2564