ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ สารน์จาก ผอ.กอง อบจ.นครศรีธรรมราช ฉบับที่2
   
 
   

 สารน์จาก ดร. สำเริง จันชุม 👈👈👈👈

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
// โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ธันวาคม 2563