ผลงานนักเรียน
     
   
 
   
 
วันนี้ 28 มกราคม 2563 นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่ เด็กชายธนดล เกื้อภักดิ์ จากการเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มกราคม. 2563