ผลงานนักเรียน
     
ผลงานนักเรียน นักเรียนรับรางวัล
   
 
   

 โครงการตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้า ครั้งที่ 38

.
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในโครงการตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้า ครั้งที่ 38 ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 3 ระดับจังหวัด 2 รางวัลในระดับ ม.ต้น รางวัลชมเชยอันดับ 3 ระดับจังหวัด 2 รางวัล ในระดับ ม.ปลาย
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2563