ผลงานนักเรียน
     
ผลงานนักเรียน ขอแสดงความยินดี
   
 
   

 “ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสถานะเป็นตัวจริง เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

.
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุณัฐฑิกานต์ ปั้นวงศ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นักเรียนคนเก่งของเรา ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสถานะเป็นตัวจริง ลำดับที่ 27  คะแนนที่สอบได้ 8,700.00 คะแนน  เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครศรีธรรมราช  ซึ่งจะเข้ารายงานตัวและยื่นผลตรวจร่างกาย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563