ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน
   
 
   

การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อ.ทวีพร  จิตรา ครูชำนาญการ

                 ข่าวโดย

       นายปรีชาพงษ์ รัตนะ

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2563