ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ. เนตรนภา สืบ
   
 
   

 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

เรื่องไฟฟ้าเคมี รายวิชาเคมี 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ของ อ.เนตรนภา สืบ ครูชำนาญการ

                   ข่าวโดย

       นายปรีชาพงษ์ รัตนะ

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มกราคม. 2563