ห้องสมุดโรงเรียน
     
   
 
   

ชั้น 1 อาคาร 108ร ตั้งอยู่เลขที่ 168  หมู่ที่ 1  ตำบลไม้เรียง  อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80150  โทรศัพท์ 075-762604  อีเมล์ sch51008_5@hotmail.com

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2561