ประวัติโรงเรียน
     
ประวัติโรงเรียน ประวัติโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์
   
 
   

 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ เปิดทำการเมื่อปีการศึกษา 2537 โดยเปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก เปิดทำการครั้งแรกมีนักเรียนจำนวน 53 คน ต่อมากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม พุทธศักราช 2542 โดยแต่งตั้งนายวัฒนา ลาชโรจน์ เป็นครูใหญ่ กรมสามัญศึกษาได้ จัดตั้งงบประมาณ 1,200,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวรขนาด 6 ห้องเรียน จำนวน 1 หลังและได้งบประมาณบริจาคโดยการจัดทอดผ้าป่าจำนวน 80,000 บาท เพื่อสร้างอาคารสำนักงานจำนวน 1 หลัง และได้รับบริจาคเงินจำนวน 30,000 บาท สร้างห้องส้วมนักเรียน ขนาด 3 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ได้ถ่ายโอนภารกิจไปสังกัดองค์การ    บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2561