ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันเด็กแห่งชาติ 13-01-61
   
 
   

(1)(3) มค (6)(1) กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์
วันนี้ที่โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

<marquee direction="left"><<< ..................... >>></marquee></th>

 

โดยมีดร.สำเริง จันทร์ชุม ได้ให้เกียรติมาเปิดงานและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ

ปรีชาพงษ์. รัตนะ รายงาน 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มกราคม. 2561