ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ จุลสารราชมงคลธัญบุรี
   
 
   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดพิมพ์จุลสารราชมงคลธัญบุรี เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยฯ ผู้ใดสนใจสามารถหาอ่านได้ที่ห้องสมุดโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 17 กรกฏาคม 2555