ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของโรงเรียน
   
 
   

แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2560