ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปีการศึกษา 2556
   
 
   ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพุธ ที่16 มกราคม 2556 เวลา 07.30-11.30 น. ณ ศาลาบารมีพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ อำเภอเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ส.ส.ชินวรณ์ บุณยเกียรติ เป็นประธานในพิธี
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มกราคม. 2556