ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ในวันจันทร์ ที่14 มกราคม 2556
   
 
    ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ในวันจันทร์ ที่14 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนไม้เีรียงประชาสรรค์ เวลา 07.30 - 16.30 น.
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มกราคม. 2556