ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : นางสาวภาวินี สมหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ พบปะพูดคุยกับนักเรียนระดับชั้น ม. 4 - 6
รายละเอียด :
    นางสาวภาวินี สมหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ พบปะพูดคุยกับนักเรียนระดับชั้น ม. 4 - 6 เมื่อเช้าวันอังคาร ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องสมุดโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ โดยเน้นเรื่องดังต่อไปนี้ ๑. เป็นเด็กดี ทั้งที่อยู่ที่บ้าน และโรงเรียน ๒. เป็นคนกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ พ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ ๓. รู้จักดูแลตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อเป้าหมายในการประสบความสำเร็จในชีวิต
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557    อ่าน 291 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**