ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

รายละเอียด :
    วันที่ 23/02/2565 👉👉นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการจัดกิจกรรม และมอบหมายให้ ครูจิรวรรณ เพ็ญ ครูชำนาญการพิเศษจัดกิจกรรมการประกวดโครงงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ร่วมส่งโครงงาน และนำเสนองานออนไลน์ ผ่านโปรแกรมออนไลน์ https://meet.google.com โดยมีการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22-23 ก.พ.65 👉 มีนักเรียนเข้าร่วม ทั้งหมด 20 กลุ่ม 👉 มีคณะกรรมการ ร่วมตัดสินการประกวด 6 ท่าน บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ ธงชัย สืบ……./ภาพ ปรีชาพงษ์ รัตนะ………../ข่าว //โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565    อ่าน 68 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**