ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : คุณครูเข้าอบรมรายละเอียด :
    25/01/2565 👉 นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการ โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ ✍️ คุณครูสิริพร รัตนะ ✍️ คุณครูธงชัย สืบ ครูโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรม เชิงคุณภาพและทักษะชีวิต ระหว่างวันที่ 22 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 โดย กองส่งเสริมและพัฒนาการ การจัดการศึกษา ท้องถิ่น ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ธงชัย สืบ……./ภาพ ปรีชาพงษ์ รัตนะ……./ข่าว //โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565    อ่าน 71 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**