ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ปลูกป่า สัปดาห์วันครู


รายละเอียด :
    12/01/65 เวลา 9.30 น. ที่โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นางภาวินี อำนวย👈👈👈 ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ มอบหมายให้ 👉ว่าที่ ร.ต. สมคิด ศรีธรรมสิทธิ์ 👉ว่าที่ ร.ต. ธีระฉัตร ทิศพ่วน  👉นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมปลูกป่า สัปดาห์วันครู 65 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ  ว่าที่ ร.ต. สมคิด ศรีธรรมสิทธิ์……/ภาพ ปรีชาพงษ์ รัตนะ ……………………/ข่าว //โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565    อ่าน 81 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**