ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนรายละเอียด :
    วันที่ 10/01/65 ที่โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์👈👈 เวลา 08.30 น นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียนประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ณ ห้องผู้อำนวยการอาคารศรีธรรมโศกราช 1 จากนั้นเวลา 9.30 น.นางภาวินี อำนวย 👈 👈 พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน จำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุมย่อยกับครูพี่เลี้ยงประจำวิชา เพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการมอบหมายงานต่างๆ  ณ ห้องผู้อำนวยการอาคารศรีธรรมโศกราช 1 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยากาศในวันนี้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ ก่อนเข้าห้องประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดครับ ธงชัย , ปรีชาพงษ์……./ภาพ ปรีชาพงษ์ รัตนะ………/ข่าว //โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565    อ่าน 79 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**