ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านไอที ประจำีปีงบประมาณ ๒๕๕๗


รายละเอียด :
    โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ได้จัดโครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านไอที ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์จากประสบการณ์จริง มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้มากขึ้น ขึ้น และเป็นการพัฒนาการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาค้นคว้า การใช้โปรแกรม Microsoft Office Power Point , Microsoft Office Word , Microsoft Office Excel, การสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต, การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต สนองต่อนโยบายการศึกษาของชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ทางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงได้จัดกิจกรรมการอบรมแก่นักเรียนโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ขึ้นโดยแบ่งออกเป็น ๓ รุ่นๆละ ๑ วัน โดยจัดการอบรม ในวันที่ ๑๔, ๒๒ และ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557    อ่าน 6467 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**