ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ประชุมผู้ปกครองจ่ายเงินสดค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีงบประมาณ 2557


รายละเอียด :
    โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ เพื่อจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนในการจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนและ ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และสร้างความเข้าใจระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้รับทราบถึงแนวทางระเบียบการจ่ายเงิน พร้อมรายละเอียดของใบเสร็จ โดยจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชี้แจงรายละเอียดในวันพฤหัสบดี ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องสมุดโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ โดยนางสาวภาวินี สมหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2557    อ่าน 6445 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**