ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : เยียมชมห้องศูนย์การท่องเที่ยว

รายละเอียด :
    วันที่ 15/09/2564 เวลา 09.00 น.👈👈👈👈 นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการการโรงเรียนไม้เรียง ประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครูในโรงเรียน นำโดยว่าที่ร้อยตรีธีระฉัตร ทิศพ่วน ครูผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 เยี่ยมชมห้องศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวในโรงเรียน ของโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยใช้เจลล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปรีชาพงษ์ รัตนะ …….ภาพ/ข่าว //โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564    อ่าน 2 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**