ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ประชุมปรึกษาหารือข้อตกลง

รายละเอียด :
    วันที่ 10-09-2564 👈👈👈 เวลา 13.00 น.โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ ผศ.ดร.สำเริง จันชุม ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม และคณะเจ้าหน้าที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ข้อตกลงต่างๆ ณ.ห้องสมุดโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ครับ..👈👈👈 ปรีชาพงษ์ รัตนะ.........................ภาพ/ข่าว // โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564    อ่าน 5 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**