ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ต้อนรับคณะบริหารรายละเอียด :
    📢📢วันที่ 10/09/64 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมยินดีต้อนรับ 👉 ว่าที่ ร.ท.ยุทธการ รัตนมาศ​ รองนายก อบจ.นครศรีธรรมราช 👉 ว่าที่ ร.ต.พีรพันธุ์ สุวรรณโอภาส​ ที่ปรึกษานายก อบจ.นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 👉 นายศิลป์ชัย สุนทรมัฏฐ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 👉 นางสาวกัญญารัตน์ สวัสดิวงศ์​ สมาชิกสภา อบจ.นครศรีธรรมราช เขต อ.ทุ่งใหญ่ 👉 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ 👍ที่มาตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติราชการของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐาน ความพร้อมและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการด้านบุคลากร นักเรียน อาคารสถานที่ พร้อมได้มอบหมายภารกิจให้โรงเรียนปฏิบัติตามนโยบายของนายกฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และกำชับให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด และร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน โดยคุณครูทุกท่านนำปิ่นโตมาร่วมรับประทานอาหาร “บรรยากาศในวันนี้”ทุกคนนั่งเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ ปรีชาพงษ์ รัตนะ.... ภาพ/ข่าว //โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564    อ่าน 5 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**