ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : รับการนิเทศการจัดเรียนการเรียนการสอนออนไลน์รายละเอียด :
    วันที่ 30 /08/ 2564 เวลา 13:00 น. นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน✍️✍️✍️ จากท่าน ผศ.ดร. สำเริง จันชุม ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช *เรื่องการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ *เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน *เรื่องการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ผ่านการประชุมทางวิดีโอออนไลน์ https://meet.google.com/dts-neqr-xwj👈👈👈👈 บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ ปรีชาพงษ์ รัตนะ……..ภาพ/ข่าว //โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564    อ่าน 12 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**