ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านไอทีประจำปีงบประมาณพ.ศ 2563รายละเอียด :
    กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านไอที รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2563 วันนี้เวลา 8:30 น 👈👈👈👈 นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายปรีชาพงษ์ รัตนะ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านไอทีประจำปีงบประมาณพ.ศ 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ 2563 โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะมีการแบ่งจัดกิจกรรมเป็น 2 รุ่น วันนี้เป็นรุ่นที่ 2 มี นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม้เรียงประชาสรรค์ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมในวันนี้ มี 2 ฐาน คือ 1 ฐาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมพื้นฐานเบื้องต้น และฐานที่ 2 คือ พรบ.คอมพิวเตอร์ โดย นายรุจิภาส สังข์ศรีอินทร์ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านโคกมะขาม ซึ่งเป็นวิทยากรภายนอกที่รับเชิญทั้ง 2 รุ่น และ คุณครูทวีพร จิตรา คุณครูรัตกร อินทร์ชัย และนายปรีชาพงษ์ รัตนะ เป็นผู้ช่วยวิทยากร บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563    อ่าน 6330 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**