ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน ของนักเรียนโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคร


รายละเอียด :
    ประมวลภาพการทำกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนลูกเสือและนักเรียนจิตอาสาของ โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ปรึกษาโดย ว่าที่ร้อยตรี สมคิด ศรีธรรมสิทธิ์ และว่าที่ร้อยตรี ธีรฉัตร ทิศพ่วน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช . ข่าวโดย นายธนกร ศรพิชัย ผู้ช่วยบรรณารักษ์
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562    อ่าน 145 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**