ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : การแสดงดนตรีไทย เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อเข็บ ขวัญเมืองรายละเอียด :
    วันศุกร์ ที่๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ ชมรมรักษ์ไทย กลุ่มดนตรีไทย นำโดย นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย ที่ปรึกษาชมรม พร้อมด้วยนักดนตรีไทย จำนวน ๖ คน ออกทำการแสดงดนตรีไทยเนื่องในงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อเข็บ ขวัญเมือง ณ ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. รายนามผู้แสดงดังนี้ เด็กหญิงชัญญากร มโนภาส ม. ๒/๑ บรรเลง ขลุ่ย, เด็กหญิงสุภารัตน์ แจ้งชัด ม. ๒/๑ ขิม, เด็กชายรติพงศ์ คชสิทธิ์ ม. ๒/๒ บรรเลง ระนาดเอก, เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ กาญจนา ม. ๒/๒ บรรเลง จะเข้, เด็กหญิงสุพัตรา บุญเกิด ม. ๒/๒ บรรเลง ฆ้องวงใหญ่ และนางสาวอุษา สมพิศ ม. ๔/๒ บรรเลง ฉิ่ง การแสดงดนตรีไทย อำนวยการฝึกซ้อมโดย นางสาวภาวินี สมหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมโดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ ทางคณะเจ้าภาพได้มอบเงินรางวัล เพื่อตอบแทนความมีน้ำใจให้แก่นักเรียนในครั้งนี้ด้วย โดยอาจารย์สมใจ รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ เป็นผู้มอบแก่นักเรียน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557    อ่าน 6678 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**