ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับประเทศ

รายละเอียด :
    รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ . ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับประเทศ จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ จังหวัดร้อยเอ็ด . ทั้งนี้ ทางโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดี ท่านชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านวราวุธ หมีเฟื่อง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท่านสุวพจน์ สังข์ทองจีน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แห่ง อบจ.นครศรีธรรมราช ในการสนับสนุน ดูแล โรงเรียนไม้เรียงไม้เรียงประชาสรรค์ ขอบคุณครูจิรวรรณ เพ็ญ ครูเนตรนภา สืบ และ ทั้ง 3 คน ผู้ปกครองทุกท่าน ตลอดคณะคุณครูทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจ จนกระทั่งเกิดความสำเร็จ ในครั้งนี้ . ข่าวโดย นายธนกร ศรพิชัย ผู้ช่วยบรรณารักษ์
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2562    อ่าน 38 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**