ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : การประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ครั้งที่ 1 ประจำ

รายละเอียด :
    วันนี้ 28 มีนาคม 2562 นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและหัวหน้าฝ่าย ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานและแบบการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีหัวข้อในการประเมินการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ Active learning การจัดทำแผนการเรียนรู้ และผลการประเมินตนเองรายบุคคลของข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช . ข่าวโดย : นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย 28 มีนาคม 2562
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562    อ่าน 36 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**