ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : การฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ขยายผลสู่ชุมชน รุ่นที่ 3
รายละเอียด :
    . วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ขยายผลสู่ชุมชน รุ่นที่ 3 นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ โดยมีผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดอบจ.นครศรีธรรมราช และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องสมุดโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช . สำหรับโครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ขยายผลสู่ชุมชน รุ่นที่ 3 จัดโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีวิทยากรการอบรม ดังนี้ 1. นายเดชา ปาณะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา บรรยายในหัวข้อ การขับเคลื่อนนโยบาย และการดำเนินงานในการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา 2. นายเจ๊ะบารอเหม ยาหลี ครู วิทยฐานะชำนาญการโรงเรียนควนโดนวิทยา บรรยายในหัวข้อ การดำเนินงานและกิจกรรมการจัดการขยะในสถานศึกษา 3. นายวุฒิเวช เจียระไน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลควนโดน บรรยายในหัวข้อ ชวนคิด ชวนคุย สถานศึกษาสู่โรงเรียนปลอดขยะ . การฝึกอบรมโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตลอดจนการคัดแยกขยะ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะจากครัวเรือนและเพื่อกระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนเข้าใจปัญหาของขยะ ทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน เยาวชนและชุมชนในการคัดแยกขยะและสามารถนำวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปให้เกิดคุณค่าและเพื่อการบริหารจัดการระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาต่อไป . ภาพ/ข่าวโดย : นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 21 กุมภาพันธ์ 2562
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562    อ่าน 57 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**