ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ฯ รุ่นที่ 1

รายละเอียด :
    . นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ มอบหมายให้บุคลากร จากโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ณ โรงแรมขนอมคาบาน่าบีช รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช . โดยในรุ่นที่ 1 มีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 4 คน ดังนี้ 1. นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 2. นายนเรศ สมหมาย ภารโรง 3. นายวันชัย เสนา ภารโรง 4. นายธวัชชัย เทพี พนักงานขับรถ . ข่าวโดย นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562    อ่าน 44 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**