ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : “นิเทศติดตาม” . วันนี้ 29 มกราคม 2562รายละเอียด :
     ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจังหวัดฯ ท่านโสภณ นิลอุปถัมภ์ ท่าน ดร.สำเริง จันชุม ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ในการมานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช . ทั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการ ภาวินี อำนวย พร้อมทั้งตัวแทนคณะครู ได้นำคณะผู้นิเทศเข้าเยี่ยมชม ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ ทางโรงเรียนได้รับคำแนะนำ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาต่อไป . ข่าว : นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 29 มกราคม 2562
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562    อ่าน 37 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**