ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : การประชุม ระหว่างคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่าย


















รายละเอียด :
    การประชุม ระหว่างคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่าย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช . วันนี้ 24 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ เข้าร่วมการประชุมระหว่างคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่าย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 5 . ก่อนในการประชุมครั้งนี้ นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณา มอบหมาย ให้นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย ผู้ช่วยบรรณารักษ์ สังกัดโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ได้นำหลักการบริหารจัดการขยะ มานำเสนอแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ระหว่างคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้าฝ่ายสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่ส่วนราชการและสถานศึกษาอื่นในครั้งนี้ด้วย . ข่าวโดย : นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 24 มกราคม 2562
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562    อ่าน 33 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**