ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ค่ายพัฒนาศักยภาพรายละเอียด :
    . นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมคิด ศรีธรรมสิทธิ์ ครู คศ. 1 พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้สืบทอดเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรกรสู่การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช . ข่าว / นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย ภาพ / นางสาวอรวรรณ วัฒนา ครู คศ.1 17 ธันวาคม 2561
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561    อ่าน 30 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**