ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” .รายละเอียด :
    งานห้องสมุดโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีการพัฒนางานบริการห้องสมุด ตามโครงการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” โดยได้จัดมุมบริการการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตด้วยความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียนและประชาชนในท้องถิ่น มีพฤติกรรมรักการอ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูลให้แก่ประชาชน เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560 - 2564 . จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความสนใจเข้าใช้บริการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ณ ห้องสมุดโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ได้ทุกวันเวลาราชการ . นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย ภาพ / ข่าว 14 กันยายน 2561
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561    อ่าน 118 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**