ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : การตรวจสอบทรัพย์สิน ที่จะดำเนินการจำหน่าย โดยวิธีขายทอดตลาด
รายละเอียด :
    วันนี้ 3 สิงหาคม 2561 นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการตรวจสอบทรัพย์สินที่จะดำเนินการจำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 77 รายการ ณ ห้องสมุดโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ โดยมีเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 1. นางพรธนา เสนาทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ 2. นางปราณี ถนิมลักษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 3. นางเรณู บุญยก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และ 4. นายมนต์ศักดิ์ จำเนียร ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ซึ่งในการตรวจสอบ ทางโรงเรียนได้นำคณะเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่ต่างๆ ที่ได้ทำการจัดเก็บพัสดุตามรายการดังกล่าวจนครบถ้วน กระทั่งการดำเนินการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้รับคำแนะนำในการควบคุมและการกำกับดูแลพัสดุจากคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อความเป็นระบบและเป็นระเบียบ ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานของโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ต่อไป โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหารของโรงเรียน ในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งการตรวจสอบมีส่วนผลักดันความสำเร็จดังกล่าว นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย ภาพ / ข่าว 3 สิงหาคม 2561
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2561    อ่าน 55 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**