ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด “ไม้เรียงเกมส์” ครั้งที่ 7
รายละเอียด :
     ภาพบรรยากาศวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด “ไม้เรียงเกมส์” ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี ในฐานะที่โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความรู้และวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑาภายในของโรงเรียน นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย / ข่าว 6 กรกฎาคม 2561
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กรกฏาคม 2561    อ่าน 37 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**