ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด :
    โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ : จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันนี้ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมได้แก่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดธาตุน้อย อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายธงชัย สืบ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สนองต่อนโยบายการศึกษาของชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ........................... นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย / ข่าว นางสาวเรวดี บ้างวรกุล / ภาพ นางสาวสุทธิพร ภิรมย์ / ภาพ 4 พฤษภาคม 2561
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2561    อ่าน 46 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**