ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด :
    โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ : จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันนี้ 25 พฤษภาคม 2561 นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมได้แก่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, มัธยมศึกษาปีที่ 3, มัธยมศึกษาปีที่ 5และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ โดยมีนายธงชัย สืบ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายนิยม แก้วคง ครูบำนาญชำนาญการพิเศษ อดีตข้าราชการครูโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สนองต่อนโยบายการศึกษาของชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น พิธีในการเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 2 หลัง และกิจกรรมต่างๆ ตามกำหนดการโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามลำดับ ........................... นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย ภาพ/ข่าว 25 พฤษภาคม 2561
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561    อ่าน 62 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**