ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ร.ร.ไม้เรียงประชาสรรค์ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
รายละเอียด :
     โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนางพัชนี ทาระ ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี ความรัก ความสามัคคี แก่นักเรียนโรงเรียน และชุมชน “กิจกรรมปฐมนิเทศ” เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครูและนักเรียนใหม่ โดยผู้อำนวยการได้ให้โอวาทกับนักเรียน เพื่อเป็นการต้อนรับนักเรียนใหม่เข้าสู่รั้วน้ำเงิน รวมทั้งผู้กำกับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรไม้เรียง หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ได้พบปะนักเรียนเพื่อแนะนำกฎข้อควรปฏิบัติ ระหว่างการเรียนการสอน เพื่อให้ให้นักเรียนรู้รักสามัคคี รู้จักความเป็นน้อง ความเป็นพี่ และรักสถาบัน อาทิ นางสมใจ รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสุลาวรรณ บุญล้อม หัวหน้างานบริหารทั่วไป นายคณิศร สังข์ศรีอินทร์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน ว่าที่ร้อยตรี สมคิด ศรีธรรมสิทธิ์ หัวหน้างานอาคารสถานที่/ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร หลังเสร็จกิจกรรมภายในหอประชุม นักเรียนและผู้ปกครองได้แยกย้ายเพื่อเข้าพบครูที่ปรึกษาประจำชั้น เพื่อคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองประจำชั้นเรียนต่อไป ........................ นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย ภาพ/ข่าว 17 พฤษภาคม 2561
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561    อ่าน 40 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**