ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : “รำมโนราห์” พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการต้อนรับคณะแกนนำการดำเนินงาน
รายละเอียด :
    “รำมโนราห์” พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการต้อนรับคณะแกนนำการดำเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.30 น. นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ มอบหมายให้นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย ผู้ช่วยบรรณารักษ์และผู้ฝึกซ้อมการแสดงมโนราห์ของโรงเรียน นำนักเรียนกลุ่มมโนราห์ ชมรมรักษ์ไทย ในโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ( School Based Management for Local Development : SBMLD ) ของโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการแสดงในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการต้อนรับคณะแกนนำด้านการดำเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายประยงค์ รณรงค์ ครูภูมิปัญญาไทย ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาผู้นำชุมชน พ.ศ. 2547 จากมูลนิธิรามอน แมกไซไซ ประเทศฟิลิปินส์ พร้อมด้วยคณะแกนนำฯ จาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชนและประชาชนร่วมงาน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561    อ่าน 87 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**