ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการรายละเอียด :
    วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายวราวุธ หมีเฟื่อง ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ครูกาญจนา ทองเขียว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสำนักขัน เป็นกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ โดยโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ มีผู้เข้ารับการประเมิน 3 คน ได้แก่ ครูดลฤดี ณ ระนอง ครูสุนทร รองนวล และครูอนุสิทธิ์ ฤทธิรงค์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช .... ข่าวโดย นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 19 ธันวาคม 2560
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560    อ่าน 52 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**