ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด :
    ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวานนี้ (12 มิถุนายน 2560) เวลา 10.30 น. นางภาวนี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ต้อนรับ นายวราวุธ หมีเฟื่อง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาวอารอบ เพชรศรีเงิน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายสำเริง จันชุม หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ และข้าราชการในสังกัดกองการศึกษาฯ มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และเพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับกองการศึกษาฯ ให้มากยิ่งขึ้น ........................................ นางสาวชไมภรณ์ ชายชาญ/ ข่าว นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย / ภาพ 13 มิถุนายน 2560
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560    อ่าน 60 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**