ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : อบจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เป่าล้างบ่อบาดาล
รายละเอียด :
    อบจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เป่าล้างบ่อบาดาล ณ ร.ร.ไม้เรียงประชาสรรค์ วันนี้ เวลา 13.00 น. นายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายวีระศักดิ์ มีบุญมาก ผู้อำนวยการกองช่าง ได้จัดเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีนายสุธรรม รัฐจักษ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก นายสมใจ จีนโดน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง นายนิมิต พูลมี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง และนายวิโรจน์ โอฬารชน พนักงานขับรถยนต์ ในการลงพื้นที่ ณ โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ เพื่อเป่าล้างบ่อบาดาล เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เรื่องการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มาติดต่อราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ให้การต้อนรับดูแลอาหารและเครื่องดื่มแก่คณะเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานเป่าบ่อบาดาล ทางโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ขอขอบพระคุณนายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการและคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2560    อ่าน 94 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**