ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ : จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์
รายละเอียด :
    โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ : จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วัดพระธาตุน้อย โดยนางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายธงชัย สืบ ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สนองต่อนโยบายการศึกษาของชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ........................... นายธงชัย สืบ / ภาพ นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย / ข่าว 31 พฤษภาคม 2560
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560    อ่าน 71 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**