ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ : จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน รร.ไม้เรียงประชาสรรค์ 2560
รายละเอียด :
    โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ : จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันนี้ เวลา 09.00 น. นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, มัธยมศึกษาปีที่ 3, มัธยมศึกษาปีที่ 5และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ โดยมีนายธงชัย สืบ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สนองต่อนโยบายการศึกษาของชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม การจัดโครงการได้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ธรรมะกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครู, กิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์ โดยนายอุดม ทองจันทร์ ประธานนักเรียนโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์, กิจกรรมปาฐกถาธรรม (ธรรมสู่ชีวิตจริง) โดย พระครูจิรธรรมาภิมณฑ์ เจ้าอาวาสวัดโคกเมรุ, การบรรยาย หัวข้อเรื่องธรรมกับสุขภาพจิตใจ โดยนายศรีรัตน์ คงสิน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง, กิจกรรมบำเพ็ญความดี/ คิดดี ทำดี โดยนายธงชัย สืบ ผู้ช่วยครู เอกสังคมศึกษา เป็นต้น ........................... นายกิตติพงษ์ ศรพิชัย ภาพ/ข่าว 26 พฤษภาคม 2560
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560    อ่าน 94 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**