ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ : ประชุมผู้ปกครองจ่ายเงินสดค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน2560
รายละเอียด :
    โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ : ประชุมผู้ปกครองจ่ายเงินสดค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 วันนี้ เวลา 13.00 น. นางภาวินี อำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองจ่ายเงินสดค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนในการจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนและสร้างความเข้าใจระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครองได้รับทราบถึงแนวทางระเบียบการจ่ายเงิน พร้อมรายละเอียดของใบเสร็จ โดยนางสาวจิรวรรณ เพ็ญ ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยหลังจากเสร็จกิจกรรมพบปะผู้บริหารและคณะครู ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์แล้ว นักเรียนและผู้ปกครองได้ทำการแยกย้ายไปพบครูที่ปรึกษาตามห้องเรียนต่างๆ ที่กำหนด เพื่อรับเงินสดค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนจากครูที่ปรึกษาต่อไป ...........................
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560    อ่าน 122 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**